Viettel Group MWC 2019 The Future Of Now

Client: Viettel Group

Agency: Monster Studio

Thử thách của chúng tôi là vừa phải thể hiện 3 thời kì có sự thay đổi rất rõ rệt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai; đồng thời vẫn phải giữ phong cách chung xuyên suốt toàn phim. Bằng cách sử dụng màu sắc, chất liệu và các hình ảnh mang tính biểu tượng cho từng giai đoạn, Monster Studio đã mang đến giải pháp làm vừa lòng
khách hàng.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.