Minh họa & thiết kế bao bì bảo dược Dưỡng Sinh

Client: Cty Cổ phần Bảo Tín

Agency: Monster Studio